headerphoto

Overwin je Burnout.

Door blijven lopen met een burnout terwijl er ook wat aan gedaan kan worden?

Zoek professionele hulp en ga naar een psycholoog!

Psycholoog Nederland in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Bussum.

 

 

De behandeling van burnout bij Psycholoog Nederland

 

Fase 1

Klachtenreductie en adviestraject

  • overzicht herstellen
  • samenhang zichtbaar maken
  • doelen formuleren

Tijdens deze fase wordt er overzicht en inzicht gegeven over uw klachten , de omstandigheden die de klachten in stand houden, en uw persoonlijkheidsstijl die deze mogelijk beinvloeden.  Door een stuk bewustwording van de mogelijke gevolgen van uw personlijkheidsstijl, ontstaat er keuzevrijheid. U kunt duidelijker de gevolgen van bepaald gewoontegedrag inzien en kiezen om hetzelfde te reageren of om alternatieven te onderzoeken.

Bij klachtenreductie worden de mogelijkheden onderzocht om de geestelijke overbelasting te verminderen, wordt gewerkt aan een vermindering van de spanningsklachten en wordt u, als dat nodig is, aangespoord tot leefstijlverbeteringen.

 

Fase 2 Cognitieve en oplossingsgerichte therapie

Wij nemen de situatie zoals u die zich wenst als uitgangspunt en doel van de behandeling. Wij geloven dat u in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om uw gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Wij geven u het gereedschap en het inzicht om deze op het juiste moment in te zetten.

Wijn zullen inzoomen op uw  persoonlijkheidsstijl en samen wordt er bekeken of deze uw klachten in stand houden en/of negatief beinvloeden. Indien nodig, wordt er onderzocht of er alternatieven zijn voor het gewoontegedrag. Het kan zijn dat deze alternatieven alleen mogelijk zijn als we uw persoonlijkheidsstijl deels gaan aanpassen.

 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Module 1: Werkhervatting
  • Module 2: Werkgerichte interventies
  • Module 3: Conflicthantering en lichamelijke vermoeidheid
  • Module 4: Time-mangement

 

Fase 3 Coaching en Recidiefpreventie

Alvorens tot afsluiting te komen, is het van belang om via meting vast te stellen in hoeverre de behandeling tot het gewenste doel heeft bereikt. Aan het eind van de behandeling wordt er opnieuw een klachtenlijst ingevuld. We kunnen dan inzien of de behandeling een positief effect heeft gehad en zo ja, op welke gebieden. Tevens wordt er onderzocht hoe het positieve effect van de behandeling het beste behouden blijft. Er wordt een plan gemaakt over de stappen die u kunt zetten indien er sprake is van terugval..

 

Waarom doorlopen met een burnout als je echt geholpen kan worden?

Klik hier voor de burnout behandelingen in Utrecht!

Klik hier voor de burnout behandelingen in Amsterdam!

klik hier voor de burnout behandelingen in Bussum!

klik hier voor de burnout behandelingen in Den Haag!